Maskerad

Pestdoktorernas masker

Masker har genom historien använts i en rad olika sammanhang, allt ifrån krigets gasmasker till de vita maskerna på Gustav III:s maskeradbaler. En mask vars användningsområde och utseende kanske ter […]