Maskerad – ett överklassnöje

Maskeraden är en fest varunder de inbjudna gästerna är utklädda på olika sätt. Värden kan ha bestämt att ett visst tema råder för festligheten och att alla därför ska klä sig i enlighet med temat. Exempelvis att det ska vara relaterat till ett yrke, djur eller världsdel som Karibien. I övrigt kan det stå gästerna fritt att klä ut sig till vem eller vad man vill. Då kan man kanske finna ett plagg till maskeraden som säger till en ajlajk. Det är brukligt att man även döljer delar av sitt ansikte, ibland hela ansiktet. Åtminstone i början av festen för att lyfta på masken och avslöja sin rätta identitet i slutet på festen.

 

Maskerad – överklassens nöje
Till Norden kom maskeraderna via Frankrike. De hade då tagit formen av ett överklassens nöje. De dekadenta balerna spreds som en löpeld.

 

Drottning Kristinas roll
Under drottning Kristinas tid blev festerna vid hovet allt mer spektakulära. De kostymbaler hon lät arrangera blev mycket omtalade. Tänk på att det under den här tiden, belysningen var skum då det ljus som fanns att tillgå kom från vax- och talgljus. I det skumma ljuset kunde de adliga ungdomarna utforska varandra på, ska vi säga något vågade sätt. Sätt som annars var långt ifrån tillåtna.

Under the mask.

 

Dominomaskeraderna
Under Gustav III:s tid infördes dominomaskeraderna på slottet. Under de här maskeraderna bar herrarna svarta masker som dolde deras identitet. Den svarta fotsida sidenkappan användes flitigt till att skapa minst sagt spännande situationer på dansgolvet. För att inte nämna i de mer undanskymda utrymmena.

 

Retar sedlighetens väktare
Alla de vars avsikt det var att vakta sedligheten hade minst sagt bråda tider. De var så klart inte nöjda med de festligheter som förknippades med maskerader. Både riksrådet och kyrkan hade åsikter som inte föll i god jord hos de nöjeslystna.

 

Masken en accessoar
Modemedvetna människor i Europa höll masken som en vanlig accessoar under 1600- och 1700-talen. Man var måna om att följa både det franska och det italienska modet. I Sverige användes masker huvudsakligen till fest. Syftet med att bära mask var att utstråla spänning. Till det kom att man uppnådde viss anonymitet. Masken var dessutom en moderiktig attraktion. Det förekom särskilda masker under maskmodets glansdagar. De klassiska maskmodellerna Larva, Bauta och La Moretta förekom ofta. De här modellerna bars av olika bärare. Masken La Moretta, var det unga ogifta kvinnor som bar. Masken Larva bars huvudsakligen av män, fast det hände att även gifta kvinnor bar den.