Maskerad

Pestdoktorernas masker

Masker har genom historien använts i en rad olika sammanhang, allt ifrån krigets gasmasker till de vita maskerna på Gustav III:s maskeradbaler. En mask vars användningsområde och utseende kanske ter […]

Maskerad

Karnevalen i Venedig

I Venedig hålls varje år en karneval under veckorna före fettisdagen. Festivalen börjar två veckor före askonsdagen och slutar på själva fettisdagen. Karnevalen är världskänd för sina fantastiska masker och […]