Gustav den III: s maskeradbal

Gustav III var Sveriges kung under åren 1771–1792. Han dog i sviterna efter en skadeskjutning den 29 mars 1792. Han blev kallad teaterkungen på grund av att han var så kulturellt intresserad. Till hans insatser på kulturens område hör att det var han som instiftade Svenska Akademien bland andra. Gustav den III var en upplyst despot. Upplyst i den mån att han avskaffade dödsstraffet despot i den meningen han tog tillbaka makten och blev en envåldshärskare, vilket ledde till hans frånfälle.

 

Flera akademier
Till Gustav den III: s insatser på kulturens område hör instiftandet eller återupprättandet av fler akademier som Musikaliska akademien 1771, Målar- och bildhuggarakademien 1773, Svenska Akademien 1786, som nämnts ovan, samt Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien 1786.Gustav den III s maskeradbal 1

 

Andra kulturella insatser
År 1773 kom man att lägga grunden till Svenska Operan. År 1782 invigdes man den Kungliga stora teatern. Den kom att bli dagens Kungliga Operan. Här huserar ett av världens äldsta balettkompanier, Kungliga Baletten från 1773. Kungen instiftade även år 1782 Förbättringssällskapet för svenska språket med uppgift att utarbeta grunderna för talteater på svenska språket. Vanligen spelades teater under den här tiden på franska. Så småningom grundades den svenska nationalscenen för talteater på svenska, kallad Kungliga Svenska Dramatiska Teatern, i två faser 1787-1788. Den kom senare att bli det som vi känner som dagens Kungliga Dramatiska Teatern.

 

Maskeradbalen på Operan
Innan kungen anslöt till maskeradbalen intog han med några vänner en lättare supé på kvällen den 16 mars 1792. Supén hölls i den så kallade Kungsvåningens Drabantsal i dåvarande Operan. Trots att kungen fick en varning lät han sig inte skrämmas. Iklädd sin mask, trekantiga hatt och den tunna venetianska sidenkappan, med sina ordensstjärnor fullt synliga på bröstet. Trots att vännerna hade bett honom att sätta på sitt harnesk undanböjde kungen det. Kungen hann knappt ansluta till maskeradbalen förrän kapten Jacob Johan Anckarström sköt Sveriges konung Gustav III.

 

Verdi komponerar Maskeradbalen
Inspirerad av dådet skriver Giuseppe Verdi musiken till operan Maskeradbalen. På italienska heter den Un ballo in maschera. Den är en italiensk opera i tre akter.